Desús

“Desús” la primera exposició individual d’Aloma Lafontana exposada a l’Oslo Graphic Barceloneta, l’abril de 2017.

Aloma Lafontana investiga l’interior femení en relació amb els objectes que l’envolten, proposant un viatge pel món oníric de l’ornamentació amb escultures vestides on els sentiments i les sensacions cobren vida davant de l’espectador. Per a la col·lecció “Desús”, Lafontana ha utilitzat materials naturals i de rebuig com un diàleg entre l’increment del consum de l’espècie humana i la relació amb l’ecosistema del planeta.

“Desús” s’estableix en la conjunció entre el cos i l’ornament on l’objecte vestit actua com a element de superposició de significats.

 

Aprehendre
Esponja vegetal i coure
22,5 x 40 x 17,5
Mot mut
Espina de roser silvestre
13 x 14 x 7
Dol
Pissarra
35 x 36 x 3
Invasora
Miraguano de jardí
(Araujia sericifera)
69 x 39 x 39
Bauma
Conquilla d’ostra
57 x 39 x 21
Escates
CD
31 x 53 x 2
Lluu
VHS
33 x 79 x 17
Revolucions
Disc de vinil
55 x 101 x 33

Premsa Desús